© 2017 by Landmetersbureau Opsomer bvba. Ontwerp: Sarah Oosterlinck

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

In heel wat verschillende situaties kan het aangeraden zijn om een opmetingsplan te laten opmaken. Bijvoorbeeld bij het splitsen van percelen, het vastleggen van grenzen of het opmeten van vastgoed.

Landmeetkunde

Als objectieve partij is de landmeter-expert uitermate geschikt voor het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen. Door het tegensprekelijk opmaken van plaatsbeschrijvingen kunnen veel latere discussies vermeden worden.

Plaatsbeschrijving

Diensten

De correcte, objectieve waarde van een onroerend goed bepalen, is vaak niet gemakkelijk. Hier kan een professionele, onpartijdige schatting raad bieden.

Schattingen

Om contact op te nemen: bel +32 474 27 13 31 of laat hier uw gegevens achter

Contact

Contactgegevens
Neem contact op

Guillaume Opsomer, landmeter-expert beëdigd voor de rechtbank van eerste aanleg te Ieper op 2 september 2015.

LAN161696

 

Tel:      +32 474 / 27 13 31

emailinfo@landmeteropsomer.be

Landmetersbureau Opsomer bvba

Lange Meersstraat 28, 8900 Ieper

Ruitersweg 9, 8500 Kortrijk

Architectuurmeting

Vooraleer een nieuwbouw- of renovatieproject gestart wordt, is een opmetingsplan van de bestaande toestand zeker geen overbodige luxe. Op deze manier kan de ontwerper zijn ontwerp perfect inpassen in het bestaande geheel. Hiervoor kunnen verschillende plannen opgemaakt worden:

 

Liggingsplan

Grondplan gebouwen (kan per verdieping)

Doorsnedes en gevelmeting van de bestaande constructie

Gabarietmeting van de aanpalende constructies

Opmeten van percelen

In verschillende situaties kan het aangeraden zijn om een opmetingsplan te laten opmaken:

 

Opmeting van de bestaande toestand

Grensbepaling

Proces Verbaal van afpaling

Splitsing van een perceel

Oppervlaktebepaling

Indienen van een bouwaanvraag

Landmeetkunde

Berekenen van volumes

 

Bij grondverzet, stockmetingen en aanvragen voor terreinaan-leggingswerken is het vaak van belang dat men de volumes van de gronden of stocks kent.

Opmeten van tuinen en parken

Bij het (her)ontwerpen van tuinen en parken kan het vaak nuttig zijn de bestaande toestand op plan te hebben. Deze plannen kunnen steeds van hoogtes en hoogtelijnen voorzien worden, zodat het ontwerp zo goed mogelijk ingebracht kan worden in de bestaande toestand.

Uitzetwerk

Voor het bouwen kan beginnen dienen de assen of hoekpunten van de gebouwen duidelijk uitgezet te worden op het terrein. Door het inplanten van het ontwerp op de bestaande toestand, kan dit op een zeer nauwkeurige en correcte manier gebeuren.

Verkaveling

Na het opmeten van de bestaande toestand van het stuk grond, kan een volledig verkavelingsdossier opgemaakt worden. Het verkavelingsontwerp wordt in samenspraak met de eigenaar en de nodige instanties uitgewerkt, en de nodige vergunningen worden aangevraagd. Op het einde wordt voor elk perceel een afpalingsplan voorzien, en worden de grenzen gematerialiseerd op het terrein.

De correcte, objectieve waarde van een onroerend goed bepalen, is vaak niet gemakkelijk. Hier kan een professionele, onpartijdige schatting raad bieden. Schattingen zijn aan te raden in verschillende situaties:

Koop/verkoop van een onroerend goed

Schenkingen


Nalatenschap (VLABEL schatting)

Echtscheidingen

Uit onverdeeldheid treden bij meerdere eigenaars

Schattingen

 
 
 
 
 

Uw partner bij opmetingen, schattingen

en plaatsbeschrijvingen.

Plaatsbeschrijvingen

Constructieve plaatsbeschrijving

 

Ofwel de plaatsbeschrijving bij aanvang werken. Bij het uitvoeren van (grote) werkzaamheden aan een onroerend goed, is het aan te raden een objectieve plaatsbeschrijving van de aanpalende constructies te laten uitvoeren. Dit voorkomt achteraf discussies omtrent het al-dan-niet verantwoordelijk zijn voor schade.

Locatieve plaatsbeschrijving

 

Bij het verhuren van een woning is het belangrijk om de bestaande toestand van het onroerend goed op te maken. Aan het einde van de huurovereenkomst kan zo vastgesteld worden welke schade eventueel door de huurder veroorzaakt is.