top of page
Landmetersbureau Opsomer_logo_hor_CMYK.p

Bij ons begint een goed plan 

met een goede opmeting.

Diensten

20190222_144156_edited.jpg
3D Scanning

Met 3D scanning worden miljoenen punten per seconde gemeten. Opmetingen kunnen hierdoor sneller, nauwkeuriger én vollediger uitgevoerd worden.

Full survey of an old industrial buildin

In heel wat verschillende situaties kan het aangeraden zijn om een opmetingsplan te laten opmaken. Bijvoorbeeld bij het splitsen van percelen, het vastleggen van grenzen of het opmeten van vastgoed.

Landmeetkunde

De correcte, objectieve waarde van een onroerend goed bepalen, is vaak niet gemakkelijk. Hier kan een professionele, onpartijdige schatting raad bieden.

Schattingen
SERVICES

Schattingen

De correcte, objectieve waarde van een onroerend goed bepalen, is vaak niet gemakkelijk. Hier kan een professionele, onpartijdige schatting raad bieden. Schattingen zijn aan te raden in verschillende situaties:

Koop/verkoop van een onroerend goed

Schenkingen


Nalatenschap (VLABEL schatting)

Echtscheidingen

Uit onverdeeldheid treden bij meerdere eigenaars

ABOUT

Landmeetkunde

Opmeten van percelen

In verschillende situaties kan het aangeraden zijn om een opmetingsplan te laten opmaken:

 

Opmeting van de bestaande toestand

Grensbepaling

Proces Verbaal van afpaling

Splitsing van een perceel

Oppervlaktebepaling

Indienen van een bouwaanvraag

Opmeten van tuinen en parken

Bij het (her)ontwerpen van tuinen en parken kan het vaak nuttig zijn de bestaande toestand op plan te hebben. Deze plannen kunnen steeds van hoogtes en hoogtelijnen voorzien worden, zodat het ontwerp zo goed mogelijk ingebracht kan worden in de bestaande toestand.

Uitzetwerk

Voor het bouwen kan beginnen dienen de assen of hoekpunten van de gebouwen duidelijk uitgezet te worden op het terrein. Door het inplanten van het ontwerp op de bestaande toestand, kan dit op een zeer nauwkeurige en correcte manier gebeuren.

Architectuurmeting

Vooraleer een nieuwbouw- of renovatieproject gestart wordt, is een opmetingsplan van de bestaande toestand zeker geen overbodige luxe. Op deze manier kan de ontwerper zijn ontwerp perfect inpassen in het bestaande geheel. Hiervoor kunnen verschillende plannen opgemaakt worden:

 

Liggingsplan

Grondplan gebouwen (kan per verdieping)

Doorsnedes en gevelmeting van de bestaande constructie

Gabarietmeting van de aanpalende constructies

Berekenen van volumes

 

Bij grondverzet, stockmetingen en aanvragen voor terreinaan-leggingswerken is het vaak van belang dat men de volumes van de gronden of stocks kent.

Verkaveling

Na het opmeten van de bestaande toestand van het stuk grond, kan een volledig verkavelingsdossier opgemaakt worden. Het verkavelingsontwerp wordt in samenspraak met de eigenaar en de nodige instanties uitgewerkt, en de nodige vergunningen worden aangevraagd. Op het einde wordt voor elk perceel een afpalingsplan voorzien, en worden de grenzen gematerialiseerd op het terrein.

PROJECTS
20181203_105456.jpg
Hoeve 2.png
CLIENTS

3D scanning

Wat is 3D scanning?

 

Door gebruik te maken van 3D scanning, wordt op korte tijd zeer veel informatie vastgelegd. Onze toestellen zijn in staat om 500.000 tot 2.000.000 punten per seconde te meten. Alles wat zichtbaar is, wordt op deze manier ingescand.

Het resultaat van deze scans is een puntenwolk. Van deze puntenwolk kunnen 2D plannen of 3D modellen gemaakt worden. 

Gezien wij als landmeters steeds uiterst nauwkeurig te werk gaan, wordt de nauwkeurigheid van de puntenwolken zo ook gegarandeerd. 

Toepassingen

3D scanning is uitermate geschikt voor het opmeten van gebouwen. Zeker bij het opmeten van oudere gebouwen met veel details kan 3D scanning voor tijdswinst en verhoogde detaillering van de plannen zorgen. Denk hierbij aan onroerend erfgoed, kerken, fabriekspanden, herenhuizen, vierkantshoeves... 

Door de grote hoeveelheid aan gemeten punten, zijn 3D scans ook uitermate geschikt voor onder andere zettingsmetingen en vlakheidsmetingen.

Hebt u meer vragen omtrent 3D scanning of wil u weten of dit een oplossing kan bieden binnen uw vakgebied? Aarzel dan zeker niet om ons hierover te contacteren, wij geven u graag meer uitleg over de mogelijkheden.

Contact

Neem contact op

Om contact op te nemen: bel +32 474 27 13 31 of laat hier uw gegevens achter

Contactgegevens

Guillaume Opsomer, landmeter-expert beëdigd voor de rechtbank van eerste aanleg te Ieper op 2 september 2015.

LAN161696

 

Tel:      +32 474 / 27 13 31

emailinfo@landmeteropsomer.be

Landmetersbureau Opsomer bv

Lange Meersstraat 28, 8900 Ieper

Ruitersweg 9, 8500 Kortrijk

Bericht ontvangen!

CONTACT
bottom of page